Vannavstenging i Šuoššjávri onsdag 18.09.2019

Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl.15.30.

I forbindelse med ferdigstillelse av den nye UV-linjen samt igangsetting av nytt UV-anlegg, vil det bli gjort arbeid på vannverket. Vannet vil derfor stenges fra kl 9-15:30, den 18.9.2019. Dette gjelder kun området forsynt med vann fra Šuoššjávri pumpestasjon.