Vannavstengning Tanaveien , Juhana Raštus geaidnu og Ivvár Ivvárgeavli

I forbindelse med tilknytning av det nye VA-anlegget langs Niitonjargageaidnu til det kommunale vann- og avløpsnettet blir det vannavstengning til boliger langs Tanaveien, Juhana Raštus geaidnu  og deler av Ivvár Ivvár geavli på torsdag den 13.09.2018 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Avstengningen gjelder fra krysset Tanaveien (E6)/Ráđđeviessogeidnu til gangkulvert/Oalgejohka.

Sørlige deler av Ivvár Ivvár geavli, Niitonjarga inkludert Samisk videregående skole og Idrettshallen vil bli forsynt fra vannledningen over Gargoš og Niitonjarga. Disse vil ikke bli berørt av vannavstengningen. Guolban mánáidgárdi er ikke berørt av avstengingen.

Ved eventuelle spørsmål om vannavstenging, kontakt Jørn Espen Hansen på telefon 412 58 429 eller epost jorn.espen.hansen@karasjok.kommune.no.