Varsling om sprenging

Det opplyses om at NVE har startet sprenging av stein ved steintaket mot Lakselv.

NVE arbeider med å sikre masse i tilfelle flom, og dette vil foregå noen dager fremover