Vedrørende elgplager i Karasjok

Ved behov for bistand i forbindelse med nærgående elg ta kontakt med følgende:

  • I ukedagene mellom kl 08:00 og 15:30 :Seniorrådgiver miljø, utmark og landbruk: Ole Isak Eira mobil 92046448.
  • Ellers er det koordinator for ettersøkslaget Edvard Johansen, mobil 90282315