Vedrørende fakturering av kommunale avgifter for de som har vannmålere.

I forbindelse med overgang til nytt gebyrsystem har A konto avregningene blitt fakturert for hele året og ikke for gjeldende kvartal. Det sendes ut kreditnota for det som er blitt fakturert feil.