Vi ber folk ferdes varsomt på islagt vann

Den siste tidens mildvær har gjort isen utrygg mange steder, og vi ber alle om å forvisse seg om at isen er trygg før man legger ut på tur.