• Kommunelegen melder at vi ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Karasjok.
  • Helsetjenesten har gjennomført testing i hele vår/sommer.
  • Det meldes nå om en økning av antall personer som testes, og mellom 10-15 personer er testet daglig de siste dagene.

Alle som hører til under FHI testes i Karasjok, se testkriterier

Formannskapet har i møte 20.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00

 

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00

Grunnet korona-pandemien må vi forberede oss på en annerledes 17. mai-feiring i år. 

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Formannskapet vedtok på møte i dag at barnehagene ikke åpner før tidligst 22.04.20.

Formannskapet har i dag 14.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.