Alle som hører til under FHI testes i Karasjok, se testkriterier

Formannskapet har i møte 20.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00

 

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00

Grunnet korona-pandemien må vi forberede oss på en annerledes 17. mai-feiring i år. 

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Formannskapet vedtok på møte i dag at barnehagene ikke åpner før tidligst 22.04.20.

Formannskapet har i dag 14.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Kommunestyret har i dag 8. april 2020 vedtatt lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Vi står midt i en global pandemi med koronaviruset covid-19. Vi har per i dag kun hatt ett bekreftet tilfelle i Karasjok og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hånd- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.