Smittesporing gjøres av Kåfjord kommune. Karasjok kommune oppfordrer de som har vært på festivalen om å ha lav terskel for å teste seg. 

Et strømbrudd onsdag 7. juli førte til at vaksinekjøleskapet der vaksinene oppbevares, ikke var så kjølig som anbefalt. Kjøleskapet hadde et temperaturavvik på 1,2 grader. Det er kommet svar fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at vaksinedosene ikke er ødelagt, og disse blir benyttet neste uke, i tillegg til dosene som kommer i uke 28.

Pga strømbruddet i går 07.07.21, ble det temperaturavvik på vaksinene. Kommunen sjekker med produsent om vaksinene kan brukes. De som er innkalt til vaksinering, får melding om ny time via sms. 

I uke 27 får personer i prioriterings gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44) tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Fra uke 28 begynner kommunen å tilby vaksine til personer i prioriteringsgruppe 11 (alder 25-39)

Pr 25.06.21 har 1388 personer i kommunen fått 1. vaksinedose, av disse har 942 fått dose 2, dvs er fullvaksinerte.

Innkalling til vaksine skjer via helsenorge.no. Når man får innkalling via helsenorge.no eller sms må man bekrefte timen innen 12 timer. Hvis man ikke gjør det, vil tilbudet om time falle bort. I artikkelen nedenfor kan du lese prioriteringene for vaksiner sommeren 2021.  

Oppdatering pr 26.06.21: Prøvesvar fra personen med mistanke om covid-19 er kommet, og var negativ. Dermed fortsatt ingen smitte i kommunen.

Ved grensepasseringen er det testet en person, hvor det er mistanke om smitte av Covid-19. Personen er symptomfri og er satt i isolasjon i påvente av svar på PCR test. Kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing (23.06.2021).

Fra og med uke 25 og 26 vil personer som er i prioriteringsgruppe 9 og 10 (gruppe 9. Alder 45-54 år og gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44) få tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Vi estimerer at alle i disse to gruppene vil få tilbud om første dose innen uke 28.

Karasjok kommune kommer til å vaksinere gjennom hele sommeren. I uke 29, 30 og 31 får kommunen flere doser og det vil vaksineres to dager pr uke i disse ukene. Vi oppfordrer folk til å prioritere vaksinetimen de får.