Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet. 

Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet. 

 

 

Karasjok Kommune skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen.

Per i dag har vi ingen kjent smitte av corona i Karasjok. Vi vil unngå at eventuelle smittede sprer smitten i Karasjok. Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt karanteneforskrift for reisende fra land utenfor Norden.

For alle ankommet Karasjok etter opphold i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Så skal disse fortsatt i hjemmekarantene i 14 dager.

Dette gjelder alle ankommet Karasjok fra disse områdene fra og med 9. mars.

Sápmi næringshage og Karasjok kommune har samlet informasjon og nyttige lenker for bedrifter. 

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Nettsiden er laget med bakgrunn i at det er et stort informasjonsbehov i befolkningen gjennom rødglødende telefoner ved legevakt og fastlegekontor. Dette bidraget er ment å skulle avlaste norsk primærhelsetjeneste. Ved å strukturere informasjonen fra FHI.no tror de som har utarbeidet nettsiden at det er mulig å begrense telefonene til leger og helseforetak fra befolkningen til de som faktisk er strengt nødvendige. Siden er driftet av leger, sykepleiere og medisinstudenter – og hovedsakelig på frivillig basis.

Som ledd i beredskapsarbeidet er det igangsatt smitteverntiltak.  Legestasjonen reduserer tjenestetilbudet innen legetjenester til det som er påtrengende nødvendig.

Ved behov for helsehjelp ring alltid først.

NAV Karasjok har stengt publikumsmottak fom. 13.03.20 og inntil videre etter råd fra Karasjok kommune/smittevernlege.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon med nummer:  

412 39865 

Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12-14.00.

Brukere som ikke kan benytte seg av digitale tjenester for kontakt kan ringe beredskapstelefonen for evt. fysisk møte.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon for sosiale tjenester med nummer:

922 80536 / 476 77935.

Disse telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 10-14.00.

NAV Karasjok har lagt ut søknadsskjemaer for sosialhjelp og informasjon om dokumentasjon.

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Les mer på klp.no.

Vi i Karasjok kommune forbereder oss på håndtering av eventuell kommende lokal spredning av koronaviruset. Har du helsefaglig utdannelse/erfaring eller kan hjelpe til med andre oppgaver ?

Hvis du har ledig arbeidskapasitet og kan ha mulighet til å bistå oss ved eventuelt behov, så ønsker vi at du registrerer deg her.