Tirsdag 21.09.21 er siste covid-19 vaksinasjonsdag i Karasjok i denne omgang. Det er kun drop-in timer fra kl 10:00-13:00.

Informasjon om vaksinering av utenlandske arbeidere i Karasjok samt vaksinering av barn født i årene 2006, 2007, 2008 og 2009. Drop-in vaksinering torsdag 16.09.21.

Torsdag 09.09.21 er det vaksinering på samfunnshuset fra kl. 10:00-14:00. Det er droppinn i samme tidsrom, og vi oppfordrer spesielt de som ikke har tatt sin første dose til å møte opp for vaksinasjon.

Karasjok kommune tilbyr koronavaksine til barn født i årene 2006, 2007, 2008, og 2009. Alle barn får skriftlig info og samtykkeskjema tildelt mandag 06.09.21 på skolen.

Det gis tilbud for 16 og 17 åringer å ta drop-in covid-19 vaksine i dag, torsdag 26. august, mellom kl 12 og 14. Kravet er at du må ha fylt 16 år. Vaksinering er på samfunnshuset.

Under tredje testing ved videregående skole, tirsdag 24.08.21, er det ingen positive tester.

Status pr i dag er 2 personer i  isolasjon, og de har ikke utviklet koronasymptomer.

To personer er satt i isolasjon etter positive covid-19 tester i Karasjok. Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er kontaktet. Ingen personer er satt i karantene. 

Det er drop-in vaksinering torsdag 26. august kl 12:00 – 14:00 på Samfunnshuset.

En person i Karasjok har fått påvist Covid-19 ved en PCR test. Personen er isolert og kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.
Personen er smittet etter utenlandsreise.

I tillegg er det mistanke om smitte av Covid-19 etter positiv hurtigtest. Denne personen er også isolert i påvente av svar på PCR test. Kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.

Vi oppfordrer innbyggerne våre til å ha en lav terskel for testing ved symptomer.

Smittesporing gjøres av Kåfjord kommune. Karasjok kommune oppfordrer de som har vært på festivalen om å ha lav terskel for å teste seg.