Med bakgrunn i økende smitte av COVID-19 i fylket, har Institusjonsbasert omsorg innført streng besøkskontroll på sykeavdelinga fra 04.11.-30.11.2020.

 

Karasjok kommune har pr i dag ingen påviste smittetilfeller av covid-19. Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og har ukentlig møte. Karasjok kommune har igangsatt risikoreduserende tiltak i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien

Karasjok kommune har pr i dag ingen påviste smittetilfeller av covid-19. Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og har ukentlige møter. Dette økes dersom det blir nødvendig.

I forbindelse med smittesporing relatert til utbruddet av Covid-19 i Hammerfest, er fire personer i Karasjok satt i hjemmekarantene. Det dreier seg om nærkontakter til ansatte med påvist smitte i Hammerfest.

Det er ingen registrerte smittetilfeller av covid-19 i kommunen pr i dag. Situasjonen i nabokommunene Porsanger og Hammerfest samt Finland følges nøye, og Karasjok kommune er i beredskap dersom det oppstår smitte i kommunen.

  • Kommunelegen melder at vi ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Karasjok.
  • Helsetjenesten har gjennomført testing i hele vår/sommer.
  • Det meldes nå om en økning av antall personer som testes, og mellom 10-15 personer er testet daglig de siste dagene.

Formannskapet har i møte 20.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00

 

Formannskapet har på møte i dag 20.04.20 vedtatt at barnehagene gjenåpnes med midlertidig redusert åpningstid fra mandag 27. april - 8. mai 2020 i tiden 09.00-14.00