Det er kommet et nytt smittetilfelle i dag. Det betyr at det er 5 positive koronatester i Karasjok - 1 positiv pcr test og 4 positive hurtigtester. 

I løpet av helga er det kommet 2 nye positive koronatester og det er pr i dag 4 smittetilfeller i kommunen. Av disse er det en positiv pcr test og tre positive hurtigtester.

Det er mistanke om smitte av Covid-19 etter en positiv hurtigtest. Personen er isolert og kommunen har iverksatt smittesporing.

Politiet og HV har avviklet sin virksomhet på grensen. Teststasjonen for covid-19 er fremdeles åpen. Vi anbefaler folk å teste seg ved symptomer og ha lav terksel for å teste seg ved mistanke om smitte. 

Det sendes innkalling til alle 16-17 åringer som har fått dose 1. Det er viktig at dere møter opp til vaksinering slik at dere får dose to innen 12 uker etter dose 1

De som har meldt inn behov for vaksine blir også innkalte.

Tirsdag 21.09.21 er siste covid-19 vaksinasjonsdag i Karasjok i denne omgang. Det er kun drop-in timer fra kl 10:00-13:00.

Informasjon om vaksinering av utenlandske arbeidere i Karasjok samt vaksinering av barn født i årene 2006, 2007, 2008 og 2009. Drop-in vaksinering torsdag 16.09.21.

Torsdag 09.09.21 er det vaksinering på samfunnshuset fra kl. 10:00-14:00. Det er droppinn i samme tidsrom, og vi oppfordrer spesielt de som ikke har tatt sin første dose til å møte opp for vaksinasjon.

Karasjok kommune tilbyr koronavaksine til barn født i årene 2006, 2007, 2008, og 2009. Alle barn får skriftlig info og samtykkeskjema tildelt mandag 06.09.21 på skolen.

Det gis tilbud for 16 og 17 åringer å ta drop-in covid-19 vaksine i dag, torsdag 26. august, mellom kl 12 og 14. Kravet er at du må ha fylt 16 år. Vaksinering er på samfunnshuset.