16.03.20 ble karantenereglene utvidet, det er disse som gjelder per i dag.

VI OPPFORDRER ALLE SOM ER I KARANTENE TIL Å GJØRE SEG KJENT MED DE NYE BESTEMMELSENE. VI BER ALLE SOM ER I KARANTENE OM Å INNRETTE SEG ETTER DE NYE REGLENE. DERES INNSATS ER HELT AVGJØRENDE FOR Å HINDRE SMITTE.

Følgende telefonnummere kan benyttes dersom det er behov for å komme i kontakt med beboere på omsorgsboligene:

Hus 1. 92011215

Hus 2. 92011667

Hus 3. 92014503.

Ring det huset hvor den/ de du skal snakke med bor.

Kommunen opprettholder tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg.

Kapasitet i helsetjenesten

 • Alle ansatte i helse og omsorgs tjenesten møter på jobb til vanlig tid fredag 13.03.20 og følger sine turnusplaner fremover.

Stenging av helseinstitusjoner for besøkende

 • Karasjok kommune stenger institusjonen Karasjok Sykehjem og Omsorgsboligene for besøkende fra og med i dag 12.03.20 frem til 26.03.20 i første omgang.
 • Når det gjelder besøkende til Bo og avlastningstjenesten så skal besøkende først ta kontakt med avdelingen før de kommer på besøk.

Hvis du har spørsmål til disse instansene så ring eller send e post til de respektive enhetene.

 • Vi ønsker at det tilstrebes at innenlandstransport skal gå mest mulig som normalt.
 • Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser
 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
 • Råd til deg som er i hjemmekarantene finner du her.
 • Meld fra til fastlege dersom du er i karantene.

Hvis du har spørsmål vedrørende karantene så ta kontakt legestasjonen på 784 68 500.

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020.

Vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Som følge av myndighetenes tiltak for å hindre smitte av Coronaviruset er barnehager og skolen stengt fra og med i morgen 13.3.20. Stenging gjelder til 26.3.20 i første omgang, men det kan forlenges. 

Oppdatert informasjon vil bli gitt fortløpende. 

Alle de tiltak og vurderinger som blir gjort i forbindelse med koronasmitte blir gjort av smittevernlegen.  Han følger de råd og retningslinjer som kommer fra fylkesmannen og fra folkehelseinstituttet.  Det er viktig at kommunen følger de nasjonale retningslinjer.