Det gis tilbud for 16 og 17 åringer å ta drop-in covid-19 vaksine i dag, torsdag 26. august, mellom kl 12 og 14. Kravet er at du må ha fylt 16 år. Vaksinering er på samfunnshuset.

Under tredje testing ved videregående skole, tirsdag 24.08.21, er det ingen positive tester.

Status pr i dag er 2 personer i  isolasjon, og de har ikke utviklet koronasymptomer.

To personer er satt i isolasjon etter positive covid-19 tester i Karasjok. Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er kontaktet. Ingen personer er satt i karantene. 

Det er drop-in vaksinering torsdag 26. august kl 12:00 – 14:00 på Samfunnshuset.

En person i Karasjok har fått påvist Covid-19 ved en PCR test. Personen er isolert og kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.
Personen er smittet etter utenlandsreise.

I tillegg er det mistanke om smitte av Covid-19 etter positiv hurtigtest. Denne personen er også isolert i påvente av svar på PCR test. Kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.

Vi oppfordrer innbyggerne våre til å ha en lav terskel for testing ved symptomer.

Smittesporing gjøres av Kåfjord kommune. Karasjok kommune oppfordrer de som har vært på festivalen om å ha lav terskel for å teste seg. 

Et strømbrudd onsdag 7. juli førte til at vaksinekjøleskapet der vaksinene oppbevares, ikke var så kjølig som anbefalt. Kjøleskapet hadde et temperaturavvik på 1,2 grader. Det er kommet svar fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at vaksinedosene ikke er ødelagt, og disse blir benyttet neste uke, i tillegg til dosene som kommer i uke 28.

Pga strømbruddet i går 07.07.21, ble det temperaturavvik på vaksinene. Kommunen sjekker med produsent om vaksinene kan brukes. De som er innkalt til vaksinering, får melding om ny time via sms. 

I uke 27 får personer i prioriterings gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44) tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Fra uke 28 begynner kommunen å tilby vaksine til personer i prioriteringsgruppe 11 (alder 25-39)