Som ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, gjeldende fra 02.01.2021, kl. 10.00.

Obligatorisk testing innføres i tillegg til eksisterende tiltak som:

  • krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise
  • krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge
  • karantenekrav i 10 døgn

Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

I begynnelsen av 2021 vil vi starte med vaksinering for korona.

Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine til hele landet i løpet av uke 1, 2021.

Det nærmer seg jul, og mange tilreisende finner veien til Karasjok på juleferie. Karasjok kommune oppfordrer derfor studenter, og alle tilreisende som kommer fra områder med økende smitte, om å teste seg ved ankomst Kárášjohka/Karasjok. Kommer du fra en nabokommune vil det ikke være nødvendig å teste seg med mindre du har symptomer på covid-19.

Siste frist for testing 2020

 Med bakgrunn i  smitte situasjonen av COVID-19 i fylket, har Institusjonsbasert omsorg innført  besøks kontroll på sykeavdelinga fra 07.12. 2020. og inntil videre

Det gjøres oppmerksom på at strengere tiltak vil iverksettes dersom smittefaren øker igjen

 

Karasjok kommune har pr i dag ingen påviste smittetilfeller av covid-19. Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og har ukentlig møte. Karasjok kommune har igangsatt risikoreduserende tiltak i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien

Karasjok kommune har pr i dag ingen påviste smittetilfeller av covid-19. Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og har ukentlige møter. Dette økes dersom det blir nødvendig.

I forbindelse med smittesporing relatert til utbruddet av Covid-19 i Hammerfest, er fire personer i Karasjok satt i hjemmekarantene. Det dreier seg om nærkontakter til ansatte med påvist smitte i Hammerfest.

Det er ingen registrerte smittetilfeller av covid-19 i kommunen pr i dag. Situasjonen i nabokommunene Porsanger og Hammerfest samt Finland følges nøye, og Karasjok kommune er i beredskap dersom det oppstår smitte i kommunen.