Dagpendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

Karasjok kommune er godt i gang med vaksinering av innbyggerne. Vi begynner å bli ferdig med vaksinering på sykehjem og omsorgsboliger. Vi er også i full gang med vaksinering av de over 85 år.

Nord Finland blir rød natt til mandag den 8. februar. Det betyr at det blir krav om testing av grensependlere hver 7.dag.

Koronavaksinering er i gang i Karasjok kommune, og så langt har kommunen mottatt vaksinen BIONTECH/PHIZER COMIRNATY.

Beredskapsledelsen har gjennomført møte med bakgrunn i strengere restriksjoner i de 10 kommunene på Østlandet grunnet utbruddet av den engelske virus-mutasjonen. 

 

Søndag 24.01.21:

  • 08:00 - 20:00 Grensen

Mandag 25.01.21:

  • 08.00 - 15:00 Helsesenteret
  • 17:00 - 19:00 Grensen

 

 

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

I Karasjok kommune etableres det teststasjon på grensen til Karigasniemi. Fra mandag 18.1.21 vil den være bemannet fra 17:00-19:00.

Unntak for pendlere og grenseboere gjelder fortsatt. 

Personer som er berørt av obligatorisk testing ved innreise til Norge, vil ikke ha mulighet til å krysse grensen/passere utenom dette tidsrommet (17:00-19:00).

FHI har vurdert vårt nabofylke Lappland i Finland som GULT. Som følge av dette har regjeringen endret reiserådene med virkning fra mandag 11. januar.

Kravet til test ved ankomst, etter § 4d, gjelder for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst. Innreisende fra et område som har gått fra rødt til gult har derfor testplikt i 14 dager etter at området gikk fra rødt til gult. I tilfellet for Lappland så kreves det test for innreisende i 14 dager fra mandag 11.01.21.

Karanteneplikten etter § 4, og kravet om negativ test før ankomst etter § 4a for innreisende, oppheves for et område som er gått over til gult. Personer som i løpet av de siste 10 dagene har vært i et område
med karanteneplikt vil fortsatt ha karanteneplikt, selv om de kommer til Norge via Lappland, men de vil få fratrekk for karantenetiden de har oppholdt seg i Lappland.

Fra om med i morgen, mandag 04.01.21 innføres det rødt nivå for ungdomstrinnet pga nye nasjonale retningslinjer.

Elevene møter opp til vanlig tid mandag 04.01.21. Elevene samler seg i sin sone, se sonekart for oppmøte for uke 49-51 her. 

Ingen elever skal gå inn i skolebygget, men vente til lærere henter inn sine klasser.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon til elever om hvordan undervisningen vil bli gitt fra tirsdag 05.01.21.

Som ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, gjeldende fra 02.01.2021, kl. 10.00.

Obligatorisk testing innføres i tillegg til eksisterende tiltak som:

  • krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise
  • krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge
  • karantenekrav i 10 døgn

Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.