Alle de tiltak og vurderinger som blir gjort i forbindelse med koronasmitte blir gjort av smittevernlegen.  Han følger de råd og retningslinjer som kommer fra fylkesmannen og fra folkehelseinstituttet.  Det er viktig at kommunen følger de nasjonale retningslinjer.