Informasjonsmøtet vil bli holdt via kommune-TV

Karasjok kommune har avtale med Vest Finnmark Krisesenter, Hammerfest. De har døgnåpent tilbud og døgnåpent telefonkontakt.

Mange av de næringsdrivende er sterkt påvirket av krisen. Bedrifter er pålagt å stenge, turistene uteblir fra reiselivsnæringen og matservering og andre tjenester er mindre etterspurt.

I denne artikkelen finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du skal forholde deg til tjenester innen jordmor, helsestasjonen, ergoterapeut, rus og psykiatritjensten, legestasjonen, krisesenter, hjemmebasert omsorg, bo- og avlastningstjenesten og institusjonsbasert omsorg. Det opprettes en egen covid 19 avdeling på helsesenteret.

Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet. 

Karasjok Kommune skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen.

Per i dag har vi ingen kjent smitte av corona i Karasjok. Vi vil unngå at eventuelle smittede sprer smitten i Karasjok. Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt karanteneforskrift for reisende fra land utenfor Norden.

For alle ankommet Karasjok etter opphold i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Så skal disse fortsatt i hjemmekarantene i 14 dager.

Dette gjelder alle ankommet Karasjok fra disse områdene fra og med 9. mars.

Sápmi næringshage og Karasjok kommune har samlet informasjon og nyttige lenker for bedrifter. 

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Nettsiden er laget med bakgrunn i at det er et stort informasjonsbehov i befolkningen gjennom rødglødende telefoner ved legevakt og fastlegekontor. Dette bidraget er ment å skulle avlaste norsk primærhelsetjeneste. Ved å strukturere informasjonen fra FHI.no tror de som har utarbeidet nettsiden at det er mulig å begrense telefonene til leger og helseforetak fra befolkningen til de som faktisk er strengt nødvendige. Siden er driftet av leger, sykepleiere og medisinstudenter – og hovedsakelig på frivillig basis.

Som ledd i beredskapsarbeidet er det igangsatt smitteverntiltak.  Legestasjonen reduserer tjenestetilbudet innen legetjenester til det som er påtrengende nødvendig.

Ved behov for helsehjelp ring alltid først.