Formannskapet vedtok på møte i dag at barnehagene ikke åpner før tidligst 22.04.20.

Formannskapet har i dag 14.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Kommunestyret har i dag 8. april 2020 vedtatt lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Vi står midt i en global pandemi med koronaviruset covid-19. Vi har per i dag kun hatt ett bekreftet tilfelle i Karasjok og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hånd- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Leverandøren har nå bekreftet levering av utstyr til etablering av trådløst nett på helsesenteret og omsorgsboligene. 

Informasjonsmøtet vil bli holdt via kommune-TV

Karasjok kommune har avtale med Vest Finnmark Krisesenter, Hammerfest. De har døgnåpent tilbud og døgnåpent telefonkontakt.

Mange av de næringsdrivende er sterkt påvirket av krisen. Bedrifter er pålagt å stenge, turistene uteblir fra reiselivsnæringen og matservering og andre tjenester er mindre etterspurt.

I denne artikkelen finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du skal forholde deg til tjenester innen jordmor, helsestasjonen, ergoterapeut, rus og psykiatritjensten, legestasjonen, krisesenter, hjemmebasert omsorg, bo- og avlastningstjenesten og institusjonsbasert omsorg. Det opprettes en egen covid 19 avdeling på helsesenteret.

Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet.