Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Les mer på klp.no.