Åpningstid teststasjonen

Åpningstid fremover:

Mandag til fredag kl. 09.30 - 11.30 og kl. 18.00 - 20.00

Ring 46 74 63 58 fra mandag til fredag, kl. 09.30 - 15.30 og kl. 18.00 - 20.00 hvis du har spørsmål ang. selvtester og testing.

Åpningstid i helgene er fra kl. 11.00 - 14.00. Telefonen besvares kun i åpningstiden i helgene.