Barnehagene åpner tidligst 22.04.2020

Formannskapet vedtok på møte i dag at barnehagene ikke åpner før tidligst 22.04.20.

Barnehagene kan starte forberedelser for gjenåpning.

Administrasjonen legger frem ny sak for formannskapet 20.04.20 om gjenåpning av barnehagene og skole.

Saken sendes ut etter at veileder for gjenåpning er kommet fra sentrale myndigheter.