Besøkskontroll innført på sykeavdelingen

 Med bakgrunn i økende smitte av COVID-19 i fylket, har Institusjonsbasert omsorg innført streng besøkskontroll på sykeavdelinga fra 04.11.-30.11.2020.

 

Streng besøkskontroll innebærer:

 • Alt pårørendebesøk må avtales med sykeavdelinga på forhånd og det føres egen protokoll på dette. Vi ser helst at besøk avtales noen dager i forveien.
 • Det er kun mulig med en besøkende om gangen.
 • Avdelinga har eget besøksrom som skal benyttes, informasjon om dette fåes ved henvendelse til sykeavdeling.
 • Smittevernrutiner skal følges av alle som besøker sykeavdelinga.
 • Alle som går inn på sykeavdelinga må skrive seg inn og ut. Dette gjelder også helsepersonell og andre som utfører tjenester inne på avdelinga. Skjema finnes ved inngangen til avdelinga.


Sykeavdelingen har etablert følgende rutine for besøkende:

Kjære besøkende!

 • Besøk må avtales på forhånd, gjerne dagen før. Ring: 920 19 221.
 • Alle besøkende må fylle ut egenerklæringsskjema ved første besøk.
 • Alle må skrives inn og ut av besøksprotokoll (personalet gjør dette).
 • Det er viktig at generelle smittevernhensyn følges:
  • Håndhygiene før og etter:

Sprit hendene med hånddesinfeksjon før du kommer inn til besøksrommet og når du går ut.

 • Besøkende bør holde minst 1 meter avstand til den de besøker og ansatte.
 • Vi tillater kun 1 besøkende om gangen.
 • Tidsbegrensning til 90 min.
 • Besøk skjer på klargjort besøksrom.
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesareal.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Besøkstider er mellom klokken: 11:00-13:00 og 16:00-19:00

 

 Ved spørsmål kontaktes sykeavdelingen på telefonnummer: 92019221