Covid-19 smitte på Riddu Riđđu

Smittesporing gjøres av Kåfjord kommune. Karasjok kommune oppfordrer de som har vært på festivalen om å ha lav terskel for å teste seg. 

Vi er kjent med at flere fra Karasjok som har vært på Riddu Riđđu festivalen  i Kåfjord. 

Det er påvist korona smitte blant to ansatte på festivalen. Smittesporingen gjøres av Kåfjord kommune. Festivalen fortsetter da det er vurdert at den oppdagete smitten ikke utgjør stor smitte risiko for deltakere.

Karasjok kommune ber innbyggerne som har vært på festival om å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på Korona. Typiske symptomer er sår hals og feber, men generelle luftveissymptomer, tap av lukt- og smakssansen er alle symptomer som kan skyldes covid-19.

Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smitteeksponering, men kan bli forkortet dersom den som er nærkontakt tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Vi anbefaler at nærkontakter blir testet både ved oppstart og ved avslutning av karantene. Dette for å fremskynde smittesporing rundt eventuelt smittede og for å oppdage asymptomatiske tilfeller.

Personer som er fullvaksinerte mot covid-19 eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt.

Personer som ved eksponeringen/første nærkontakt har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene, dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger.