Covid 19 - status pr 19.08.20

  • Kommunelegen melder at vi ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Karasjok.
  • Helsetjenesten har gjennomført testing i hele vår/sommer.
  • Det meldes nå om en økning av antall personer som testes, og mellom 10-15 personer er testet daglig de siste dagene.

Koronasituasjonen er blitt vår nye hverdag. Selv om vi i løpet av våren/sommeren gradvis åpnet samfunnet igjen, må vi innstille oss på at det unormale vil være normalen en god stund fremover.

På nasjonale nyheter ser vi at det er stor smitteoppblomstring i flere byer i Norge. Det er derfor veldig viktig at vi alle sammen tar inn over oss at koronasituasjonen ikke er over.

Karasjok kommune oppfordrer alle reisende, både de som kommer fra inn og utland, å opptre varsomt de første 10 dagene etter hjemkomst. Ikke oppsøk større folkeansamlinger eller personer som er i risiko og hold deg mest mulig hjemme.

Kommer du fra et «rødt land» gjelder karantenereglene. Kommer du fra et «rødt område» eller område der det er registrert økning i smitte oppfordrer vi deg også til å vise varsomhet, og ta forhåndsregler med tanke på evt smitte.

Se Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge:

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet. Det er nå påvist smitte i vår nabokommune Utsjok. Selv om det er vår nærmeste nabo er det også utlandet, og i tråd med regjeringens anbefalinger vil vi oppfordre kommunens innbyggere til unngå unødig reise til utlandet. Les mer om regjeringens anbefalinger.

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset. Nedenfor er en illustrasjon i forhold til dette.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smittevernrådene er fortsatt som følgende:

  • Vask hendene ofte og grundig
  • Hold god avstand. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming. Husk en meters avstand. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst)  
  • Hold deg hjemme hvis du er syk. Har du symptomer på covid-19 må du testes.
  • Informasjon om testing av corona i Karasjok kommune.

Nasjonale myndigheter kommer med jevnlig oppdatert informasjon til befolkningen. Det er viktig at hver enkelt holder seg oppdatert og følger helsemyndighetenes anbefalinger.


Barnehage og skole
Barnehagene har allerede åpnet etter ferien, og skolene har første dag med elever torsdag 20. august. Vi gleder oss til å starte opp, og ønsker alle gamle og nye barn og elever hjertelig velkommen!

Både barnehager og skoler arbeider etter den såkalte trafikklysmodellen som regjeringen har laget, og vi er nå på gult nivå slik vi var før sommeren. Med utgangspunkt i den nasjonale smittevernveilederen, er det utarbeidet en overordnet beredskapsplan for hele tjenesteområdet, og hver enkelt virksomhet har sin egen beredskapsplan i tilfelle smitte.

Les mer om skolestart og nytt barnehageår her


Stort press på legevakten
Legekontoret melder om stor pågang grunnet mange personer som korona-testes. Det har vært en stor økning de siste dagene. Dette tilsier ikke nødvendigvis økt smitte, men følger også av nye retningslinjer – spesielt til testing av helsepersonell.

Unngå å belaste 116 117-linjen og legevakten unødvendig.


Anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner
De nasjonale føringer synliggjør at det skal legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, så langt det er mulig. Ved besøk på helseinstitusjoner må smittevernhensyn ivaretas i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Dersom du ønsker å besøke dine pårørende, ta kontakt med sykeavdelingen eller omsorgsboliger for nærmere avtale. Husk oppfordringen om å ikke oppsøke folk i risiko de nærmeste 10 dagene etter at du har vært på reise.

Helse- og sosialtjenesten har tilpasset sine besøksregler til de nasjonale føringer. 


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Karasjok kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.