Etablering av nett på helsesenter og omsorgsboligene

Leverandøren har nå bekreftet levering av utstyr til etablering av trådløst nett på helsesenteret og omsorgsboligene. 

Utstyret blir sendt fra leverandøren så snart som mulig, og vi håper at utstyret vil være på plass før påske.

Dette utstyret er kun tenkt til sykeavdelingen og omsorgsboligene, og kun til bruk for nettbrett/ipad eller bærbare PCer

Pr. i dag har vi kun telefon som kan benyttes til kontakt med beboerne. 

Følgende telefonnummere kan benyttes for kontakt:

Helsesenteret:

92019221

Omsorgsboligene

Hus 1. 92011215

Hus 2. 92011667

Hus 3. 92014503.

Ring det huset hvor den/ de du skal snakke med bor.