Formannskapet viderefører lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien fra 21. - 28. april 2020

Klikk for stort bildeFormannskapet har i møte 20.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter formannskapet i Karasjok 20.04.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1første ledd bokstav d:

1) Alle som ankommer Karasjok kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges hjemme karantene i 14 dager etter ankomst. Først i 7 dager så 7 dager til etter forlengelse av dette vedtaket.

2) Vedtaket gjelder per 21.04.20 for følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal

3) Vedtaket varer fra 21. april og fram til 28 april 2020.

4) Formannskapets vedtak er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak under sak 20/11 den 8. april 2020, og erstatter dermed formannskapets vedtak av 14.04.20

12.03.20 ble det innført mange og strenge tiltak for å begrense smitte. Dette ser ut til å ha fungert godt og man er nå i ferd med å begrense disse tiltakene. Barnehagene og noen skoleklasser åpnes. Samtidig med dette følger man med hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Det er et viktig prinsipp når man endrer/begrenser tiltakene at man ikke gjør mange endringer samtidig. Hvis man gjør det kan det bli vanskelig å vurdere effekten av de forskjellige tiltakene. Av den grunn anbefaler smittevernlegen at man forlenger den lokale karantene bestemmelsen med syv dager.