Formannskapet viderefører lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien

Formannskapet har i dag 14.04.20 vedtatt og videreføre lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter formannskapet i Karasjok 14.04.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1første ledd bokstav d:

1) Alle som ankommer Karasjok kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Først i 7 dager så 7 dager til etter forlengelse av dette vedtaket.

2) Vedtaket gjelder per 15.04.20 for følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal

3) Vedtaket varer fra 15. april og fram til 21 april 2020.

4) Formannskapets vedtak er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak under sak 20/11 den 8. april 2020, og erstatter dermed kommunestyrets vedtak av samme dato.

Protokollen fra møtet er tilgjengelig her