Generell informasjon om koronavaksinering

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer fra uke til uke.

Er du folkeregistrert i kommunen trenger du ikke å ta kontakt med kommunen for å avtale time til vaksinering.  Alle som får tilbud om vaksine vil bli kontaktet. Vi sender deg først en tekstmelding (SMS) som du blir bedt om å besvare. Hvis du ikke svarer på den, tar vi kontakt ved å ringe deg. Vi oppfordrer folk til å ta telefonen selv om de ikke kjenner igjen nummeret. Det kan være Karasjok kommune som ringer for å avtale time. 

Personer som  oppholder seg i kommunen, men ikke har bopel her, må selv ta kontakt ved å ringe Karasjok legestasjon på tlf.nr. 78 46 85 00 dersom det ønskes vaksine.

Massevaksinering

I uke 9 får vi 100 doser av AstraZeneca. 20% av dette går til helsepersonell og resten går til de i risikogruppe under 65 år.

Vaksinen fra AstraZeneca anbefales til personer under 65 år. Det vil ikke være mulig å velge hvilken vaksine man ønsker. De som takker ja til vaksine må ta den vaksinen de får tilbud om.

Personer i risikogruppe i alderen 18-65 år blir kontaktet fortløpende av kommunen og vil allerede i uke 9 få time til vaksinering.

Koronavaksinen er gratis.