Helseinstitusjoner stengt for besøkende

Kommunen opprettholder tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg.

Kapasitet i helsetjenesten

  • Alle ansatte i helse og omsorgs tjenesten møter på jobb til vanlig tid fredag 13.03.20 og følger sine turnusplaner fremover.

Stenging av helseinstitusjoner for besøkende

  • Karasjok kommune stenger institusjonen Karasjok Sykehjem og Omsorgsboligene for besøkende fra og med i dag 12.03.20 frem til 26.03.20 i første omgang.
  • Når det gjelder besøkende til Bo og avlastningstjenesten så skal besøkende først ta kontakt med avdelingen før de kommer på besøk.

Hvis du har spørsmål til disse instansene så ring eller send e post til de respektive enhetene.