Adresse

Viktige telefonnumre:
 

Servicekontoret:
Telefon: 78 46 80 00

Helsesenteret: (kl 0830 og 1500)
Telefon: 78 46 85 00 

Legevakt - døgnåpent 
Telefon:78 46 87 90 
Telefon: 116117

Institusjonsbasert omsorg (sykeavdelingen):
Telefon: 920 19 221

Hjemmebasert omsorg
Telefon: 976 82 749

Omsorgsboligene:
Hus 1: 920 11 215
Hus 2: 920 11 667
Hus 3: 920 14 503

Jordmor:
Telefon: 975 64 140

Rus- og psykiatri tjenesten:
John Anders Gaup: 970 72 270
Odd Markussen: 920 21 428

Krisesenter:
Telefon 784 13 018