Informasjon fra helse- og omsorgstjenesten om tiltak i forbindelse med corona viruset

I denne artikkelen finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du skal forholde deg til tjenester innen jordmor, helsestasjonen, ergoterapeut, rus og psykiatritjensten, legestasjonen, hjemmebasert omsorg, bo- og avlastningstjenesten og institusjonsbasert omsorg. 

Jordmor

 • Der er det kommet råd fra helsedirektoratet om hvilke konsultasjoner som bør prioriteres, og de er:
  • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv eller og fosteret eller barnet på sikt.
  • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst.
  • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barns behov.
  • Rh Negativ gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse
  • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer o.l.
  • Barnet: risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som f.eks gulsott, infeksjon
  • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.
 • I Karasjok forholder jordmor seg til de anbefalinger som kommer fra sentralt hold samt følger med på de anbefalinger som kommer fra Finnmarkssykehuset. Slik at i Karasjok er det satt i gang følgende tiltak (utenom de som er beskrevet ovenfor):
  • Jordmor gjør ikke hjemmebesøk, men tar vektkontroll på helsestasjonen
  • Konsultasjoner gjøres på kontoret til jordmor i 2. etasje på helsesenteret
  • Hvis far/partner har luftveisinfeksjon eller symptomer på luftveis plager skal ikke far/partner komme til konsultasjon hos jordmor
  • De retningslinjer for god hånd- og hostehygiene følges slik at f.eks når dere kommer til konsultasjon skal håndvask gjennomføres og hosting skal skje i lommetørkle eller i armkroken.
  • Hvis det er spørsmål til jordmor så ta kontakt med jordmor på telefon: 975 64 140.

Helsestasjonen

 • Fra anbefalinger fra Helsedirektoratet så er det følgende som bør prioriteres for helsestasjon, skolehelsetjenesten og skolehelsetjenesten for ungdom:
  • Følge opp nyfødte – unngå hjemmebesøk men tilby konsultasjoner på helsestasjonen. Bruk tolk ved behov.
  • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (følg råd om smittehåndtering)
  • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
  • Følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymringer for.
 • I Karasjok vil helsesykepleier følge disse anbefalingene som er kommet fra Helsedirektoratet. I tillegg så vurderes det om det er kun en forelder som skal komme om gangen. Tiltak som er satt i gang i Karasjok på helsestasjonen (i tillegg til de som er nevnt ovenfor) er:
  • Foreldre skal kle av seg i gangen før de kommer inn og de skal vaske hendene før konsultasjonen starter
  • Hvis foreldre er syk med luftveis plager skal de ikke komme til helsestasjonen
  • Hvis foreldre er i karantene fordi de har vært på reise i land utenfor Norden eller av andre grunner er i karantene skal de ikke komme til helsestasjonen
  • Både helsesykepleier og foreldre skal forholde seg til de smittevernråd som er gitt tidligere.
  • All kontakt utenom konsultasjoner skal gjøres via telefon: 415 18 744

Ergoterapeut

 • Ergoterapeuten gjør ingen hjemmebesøk fremover
 • Ergoterapeuten har heller ikke mulighet til å gjennomføre konsultasjoner på kontoret da hun har kontor innenfor sykeavdelingen som er stengt for besøkende
 • Hun skal så snart det lar seg gjøre flyttet til andre etasje for å frigjøre sin plass til sykeavdelingen
 • Hun skal ha telefonisk kontakt med brukere og all kontakt med ergoterapeuten må skje via telefon: 975 91 266
 • Ergoterapeuten må sammen med hjemmebasert omsorg prioritere (primærkontaktene til bruker) samarbeide om oppfølging av pasienter som bor hjemme
 • Utlevering av hjelpemidler: De som har behov for utlevering av hjelpemidler tar kontakt med ergoterapeut via telefon og dere blir enige om utlevering.
 • Ergoterapeuten kommer ikke til å gjennomføre rehabilitering inne på institusjon fremover
 • Her gjelder de samme anbefalingene om smittevern som er gjeldende.

Rus/psykiatri tjenesten

 • De skal erstatte fysiske konsultasjoner med telefonkonsultasjoner så langt dette lar seg gjøre.
 • Her skal også all kontakt med de ansatte skje via telefon;
  • John Anders Gaup 970 72 270
  • Odd Markussen 920 21 428

Legestasjonen

 • Innført smittevern tiltak på legestasjonen f.eks inne i luka hos resepsjonen og inne på legenes kontor.
  • Så langt det er mulig bør du som pasient bestille legetime enten via telefon eller ved bruk av Helserespons.
  • Inne hos legen er det vanlige smittevern tiltak som gjelder og disse skal overholdes av pasientene som kommer til konsultasjon.

Hjemmebasert omsorg

 • Telefonnummer til hjemmebasert omsorg er: 976 82 749
 • Det er på mandag 16.03.20 bestemt at de stenger dagsenteret fra og med idag. Berørte parter kontaktes angående hvilke tiltak de har behov for når dagsenteret stenger.
 • Avlastningen blir prioritert slik at de som er inne på avlastningen nå får tilbud om lengre opphold og slik blir prioriteringene gjort fremover.
 • Telefonnummer til omsorgsboligene er:
  • Hus 1; 920 11 215
  • Hus 2; 920 11 667
  • Hus 3; 920 14 503

Bo- og avlastningstjenesten

 • Her skal all kontakt med ansatte og beboere skje via telefonen først før annet avtales.
 • For å avtale noe med ansatte eller beboere ring Karen Marie Grønmo: 452 60 655.

Institusjonsbasert omsorg (sykeavdelingen)

 • Da denne institusjonen er stengt må pårørende og andre ta kontakt med avdelingen på telefon: 920 19 221.