Informasjon fra NAV Karasjok

NAV Karasjok har stengt publikumsmottak fom. 13.03.20 og inntil videre etter råd fra Karasjok kommune/smittevernlege.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon med nummer:  

412 39865 

Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12-14.00.

Brukere som ikke kan benytte seg av digitale tjenester for kontakt kan ringe beredskapstelefonen for evt. fysisk møte.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon for sosiale tjenester med nummer:

922 80536 / 476 77935.

Disse telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 10-14.00.

NAV Karasjok har lagt ut søknadsskjemaer for sosialhjelp og informasjon om dokumentasjon.