Informasjon om drift av helsetjenester i forbindelse med corona viruset

I denne artikkelen finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du skal forholde deg til tjenester innen jordmor, helsestasjonen, ergoterapeut, rus og psykiatritjensten, legestasjonen, krisesenter, hjemmebasert omsorg, bo- og avlastningstjenesten og institusjonsbasert omsorg. Det opprettes en egen covid 19 avdeling på helsesenteret.

Covid 19 avdeling

 • Det planlegges å stenge av gamle alderspensjonatet og bruke den som Covid-19 avdeling. Kommunen vil da ha tilsammen 12 rom som kan brukes kun til isolering av pasienter som har Covid-19 og som trenger pleie. 

Krisesenter

 • Karasjok kommune har avtale med Vest Finnmark Krisesenter, Hammerfest. De har døgnåpent tilbud og døgnåpent telefonkontakt.
 • Krisesenteret følger anbefalinger fra folkehelseinstituttet hva gjelder corona og covid-19 og Hammerfest kommune
 • De kan nås på telefon 784 13018, eller post@vestkris.no
 • Nettside: Vest Finnmark krisesenter
 

Bo- og avlastningstjenesten

 • Her skal all kontakt med ansatte og beboere skje via telefonen først før annet avtales.
 • For å avtale noe med ansatte eller beboere ring Karen Marie Grønmo: 452 60 655.
 • Sykeavdeling jobber med kontinuitetsplanlegging ved evt høyt personellfravær på grunn av Covid-19, og beredskapsplan for Covid-19 avdeling. Så uke 14 og 15 er ikke avlastningsplasser åpen.

Institusjonsbasert omsorg (sykeavdelingen)

 • Da denne institusjonen er stengt må pårørende og andre ta kontakt med avdelingen på telefon: 920 19 221.
 • Dersom det er ønske om kontakt med beboere kan pårørende evt ordne med nettbrett / telefon med facetime til sine nærmeste, bruk mobilnett. Sykeavdeling har ikke Wifi.
 • Pleiere fra sykeavdeling rullerer / jobber ikke på flere avdelinger. Akutte pasienter blir tatt imot av egne pleiere som kun jobber i akutten / legestasjon.
 • I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehjemmet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter.
 • Dersom besøk av ulike grunner ikke kan unngås, må vakthavende sykepleier ved sykeavdelingen først kontaktes per telefon, slik at nødvendig smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Sykeavdeling har en fast sykehjemslege.
 • Vi har god fagdekning nå, og våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av: lege, ergoterapeut, sykepleiere, akutt sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og dyktige pleieassistenter.

Hjemmebasert omsorg

 • Telefonnummer til hjemmebasert omsorg er: 976 82 749
 • Det er på mandag 16.03.20 bestemt at de stenger dagsenteret fra og med idag. Berørte parter kontaktes angående hvilke tiltak de har behov for når dagsenteret stenger.
 • Avlastningen blir prioritert slik at de som er inne på avlastningen nå får tilbud om lengre opphold og slik blir prioriteringene gjort fremover.
 • Telefonnummer til omsorgsboligene er:
  • Hus 1; 920 11 215
  • Hus 2; 920 11 667
  • Hus 3; 920 14 503

Jordmor

 • I Karasjok forholder jordmor seg til de anbefalinger som kommer fra sentralt hold samt følger med på de anbefalinger som kommer fra Finnmarkssykehuset. Slik at i Karasjok er det satt i gang følgende tiltak (utenom de som er beskrevet ovenfor):
  • Jordmor gjør ikke hjemmebesøk, men tar vektkontroll på helsestasjonen
  • Konsultasjoner gjøres på kontoret til jordmor i 2. etasje på helsesenteret
  • Hvis far/partner har luftveisinfeksjon eller symptomer på luftveis plager skal ikke far/partner komme til konsultasjon hos jordmor
  • De retningslinjer for god hånd- og hostehygiene følges slik at f.eks når dere kommer til konsultasjon skal håndvask gjennomføres og hosting skal skje i lommetørkle eller i armkroken.
  • Hvis det er spørsmål til jordmor så ta kontakt med jordmor på telefon: 975 64 140.

Helsestasjonen

 • I Karasjok vil helsesykepleier følge anbefalingene som er kommet fra Helsedirektoratet. Tiltak som er satt i gang i Karasjok på helsestasjonen  er:
  • Foreldre skal kle av seg i gangen før de kommer inn og de skal vaske hendene før konsultasjonen starter
  • Hvis foreldre er syk med luftveis plager skal de ikke komme til helsestasjonen
  • Hvis foreldre er i karantene fordi de har vært på reise i land utenfor Norden eller av andre grunner er i karantene skal de ikke komme til helsestasjonen
  • Både helsesykepleier og foreldre skal forholde seg til de smittevernråd som er gitt tidligere.
  • All kontakt utenom konsultasjoner skal gjøres via telefon: 415 18 744

Ergoterapeut

 • Hun skal ha telefonisk kontakt med brukere via telefon: 975 91 266
 • Ergoterapeuten må sammen med hjemmebasert omsorg prioritere (primærkontaktene til bruker) samarbeide om oppfølging av pasienter som bor hjemme
 • Utlevering av hjelpemidler: De som har behov for utlevering av hjelpemidler tar kontakt med ergoterapeut via telefon og dere blir enige om utlevering.
 • Her gjelder de samme anbefalingene om smittevern som er gjeldende.
 • Hun har kontorlokale i 2.etasje på helsesenteret.
 • Legestasjonen
 • Innført smittevern tiltak på legestasjonen f.eks inne i luka hos resepsjonen og inne på legenes kontor.
  • Så langt det er mulig bør du som pasient bestille legetime enten via telefon eller ved bruk av Helserespons.
  • Inne hos legen er det vanlige smittevern tiltak som gjelder og disse skal overholdes av pasientene som kommer til konsultasjon.
  • Det er viktig med en risikovurdering rundt pasienter med luftveisinfeksjoner. Generelt gjelder for befolkningen at de skal holde seg hjemme ved luftveisinfeksjoner, men de bør ta kontakt med legen for å avklare om det er indikasjoner for testing, eller hvis de har behov for hjelp. De bør/skal da ta kontakt via telefon. 

Adresse

Viktige telefonnumre:
 

Servicekontoret:
Telefon: 78 46 80 00

Helsesenteret: (kl 0830 og 1500)
Telefon: 78 46 85 00 

Legevakt - døgnåpent 
Telefon:78 46 87 90 
Telefon: 116117

Institusjonsbasert omsorg (sykeavdelingen):
Telefon: 920 19 221

Hjemmebasert omsorg
Telefon: 976 82 749

Omsorgsboligene:
Hus 1: 920 11 215
Hus 2: 920 11 667
Hus 3: 920 14 503

Jordmor:
Telefon: 975 64 140

Rus- og psykiatri tjenesten:
John Anders Gaup: 970 72 270
Odd Markussen: 920 21 428

Krisesenter:
Telefon 784 13 018