Informasjon om testing av corona

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer:
  • feber 
  • hoste
  • tungpustethet
  • tap av smak- eller luktesans
  • sår hals
  • sykdomsfølelse

OBS: Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før evt. testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

 2. Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), har indikasjon for å bli testet, selv om de ikke har symptomer. 

Som hovedregel vil ikke en test forkorte karantenetiden, men det er viktig å oppdage smitte så tidlig som mulig for å kunne finne andre som kan være smittet.
 

3. Ansatte i helsevesenet med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge, bør testes og ikke ha pasientnært arbeide før negativt prøvesvar foreligger. Testing av helsepersonell som har vært i områder i Norge med økt smitte vurderes i samråd med nærmeste leder.

4. Andre må vurderes av fastlege eller legevaktslege før man evt henvises til testing.


Tester som er tatt på disse kriteriene dekkes i sin helhet av det offentlige.

Dersom du skal reise til et land som krever en negativ korona-test før innreise må du ta kontakt med fastlege for slik test. Du må da betale hele kostnaden for testingen selv.


Karasjok kommune tilpasser seg fortløpende til de nye testkriteriene i henhold til de nasjonale retningslinjer.

Testkriterier for Covid-19: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
 


Hvem skal du kontakte for å ta testen? 

 • Hvis du skal testes kan du ringe legestasjonen på tlf: 78 46 85 00. Legestasjonen er som tidligere åpen fra kl. 08.00 til kl. 15.30.
 • Det er viktig at de som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via telefon.
   
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113) 
   
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)


Hvor foregår testingen? 
Testingen foregår på baksiden av Karasjok Helsesenter, ved ambulanseinngangen i tilknytning til legevakta. Følg skilting. 

Du må vente i din egen bil (eller med god avstand til personen foran deg dersom du kommer til fots) til du blir vinket fram av helsepersonell som gjennomfører testingen. Dette for å hindre eventuell smittespredning.


Svar på koronatest 

Alle med positivt svar, altså påvist virus, vil bli oppringt.
Vi har ikke kapasitet til å svare ut alle med negativt svar, altså ikke påvist virus.

Svar på koronatest vil foreligge elektronisk etter 1-2 dager etter at testen er tatt, på nettstedet Helsenorge.no, Min helse. Logg inn med egen ID,  https://tjenester.helsenorge.no/.
Sees også i Kjernejournal (både fastlege og sykehus har tilgang til din Kjernejournal).

Hvis du ikke får til å logge inn på Helsenorge kan du ringe legevakta etter 2 dager for å høre om svar er kommet. Tlf. 116 117.

Noen ganger blir testen «inkonklusiv». Da må vi ta ny test hvis du fortsatt har symptomer.