Informasjon om vaksiner og vaksinering av 12 - 15 åringer

Klikk for stort bildeTorsdag 09.09.21 er det vaksinering på samfunnshuset fra kl. 10:00-14:00. Det er droppinn i samme tidsrom, og vi oppfordrer spesielt de som ikke har tatt sin første dose til å møte opp for vaksinasjon.

Karasjok kommune tilbyr koronavaksine til barn født i årene 2006, 2007, 2008, og 2009. Alle barn får skriftlig info og samtykkeskjema tildelt mandag 06.09.21 på skolen.

 Vaksineringen for denne aldergruppen er den 09.09.21 på SAMFUNNSHUSET, og organiseres slik:

  • Droppinn timer kl 12-13 for de som er født 08 og 09
  • Barnet må ha fylt 12 år vaksinasjonsdagen. De som ikke har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt.
  • Droppinn timer kl 13-14 for de som er født 06 og 07

Foreldrene oppfordres til å følge sine barn til vaksinering. Alle barn må ha med seg samtykkeskjema underskrevet av begge foreldre/foresatte.

For mer informasjon gå til denne linken 

Samtykkeskjema finnes her

 

- Viktig informasjon om koronasertifikat: For å kunne få koronaattest må man ha fått både 1. og 2. dose innenfor 15 ukers intervall.

- Slik det ser ut per i dag vil det ikke være ukentlig vaksinering etter 21.09.21.

- Henvendelser om korrigering av feil ved registrering av vaksiner rettes til Helsesykepleiere på tlf 41518744