Koronavaksinering

Koronavaksinering er i gang i Karasjok kommune, og så langt har kommunen mottatt vaksinen BIONTECH/PHIZER COMIRNATY.

Alle som har ønsket vaksine på helseinstitusjonen/omsorgsboliger vil være vaksinert i løpet av uke 5. Noen har allerede fått 2. gangs dose. 

I uke 5 har kommunen startet vaksinering av hjemmeboende over 85 år. 

Karasjok kommune har fulgt FHI`s anbefaling om vaksinasjon av helsearbeidere. Av dosene i januar skulle 5 % gå til helsearbeidere.

De som skal vaskineres, iht prioriteringslista nedenfor, blir fortløpende  kontaktet av kommunen. Vaksinasjonen foregår på Samfunnshuset.

Karasjok kommune følger FHI`s anbefalinger om prioritering av vaksinasjon for ulike grupper. Dette er prioriteringsrekkefølgen pr nå:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Se mer informasjon her