Lappland blir rødt område fra mandag 8. februar

Nord Finland blir rød natt til mandag den 8. februar. Det betyr at det blir krav om testing av grensependlere hver 7.dag.

Regler for testing for jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og pendler hyppig mellom bostedland og Karasjok kommune:

Ifølge Covid- 19 forskriftens §6b skal alle jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og hyppig pendler mellom bostedsland og Norge er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Les mer her:
Endring i reiseråd for land og områder i Norden