Lokal forskrift om smitteverntiltak i Karasjok er vedtatt

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Karasjok kommune. Denne er hjemlet i lov om smittevern av 5. august 1994.

§ 1 Formål

Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode i forbindelse til påsken med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Karasjok kommune.

§ 3 Forholdet til nasjonal covid19 forskriften

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) følges i Karasjok. Denne lokale forskriften gir forsterkede tiltak for å bidra til å forhindre og eller begrense spredning av Sars coV-2 I Karasjok

§ 4 Testing

Personer som kommer til Karasjok fra områder med smitte rådes til å teste seg dagen før de kommer, de skal også teste seg innen 24 timer etter ankomst til Karasjok.

De som har gjennomgått  korona sykdom må ha bekreftelse på det når de skal teste seg i Karasjok

Personer i Karasjok som mottar gjester i påsken rådes til å teste seg innen tre dager etter at gjestene har reist

§ 5 Arrangementer

Det er forbudt å gjennomføre arrangementer som samler folk fra utenfor Karasjok kommune, med unntak av arrangementer i Kirken, som kan gjennomføres i tråd med nasjonale regler.

§ 6 Tilsyn

Kommunen planlegger å gjennomføre uanmeldte tilsyn med virksomheter i kommunen som er nevnte i den sentrale forskriften, for å undersøke om disse virksomhetene driver på en smittevernforsvarlig måte. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3.

§ 7 Ansvar

Karasjok kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Reisende

Kommer du til Karasjok fra et område med forsterkede smitteverntiltak i henhold til covid-19-forskriften kapittel 5A, 5B eller 5C skal du følge tiltakene som er bestemt i den kommunen du kommer fra.

§ 9 Ikrafttreden og varighet

Forskriften gjelder fra 24. mars 2021 kl. 2400 til og med 18. april 2021 kl. 2400.