Lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien

Klikk for stort bildeKommunestyret har i dag 8. april 2020 vedtatt lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien.

Vedtaket:

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommunestyret i Karasjok 08.04.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1første ledd bokstav d:

1) Alle som ankommer Karasjok kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Først i 7 dager så 7 dager til etter forlengelse av dette vedtaket.

2) Vedtaket gjelder per 08.04.20 for følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal

3) Vedtaket varer fra 8. april og fram til 14 april.

4) I henhold til smittevernloven § 7-1 delegerer kommunestyret formannskapet myndighet til å fatte vedtak om tiltak ut fra smittevernlovens kapittel 4 i forbindelse med den pågående pandemien.

5) Vedtaket erstatter kommuneoverlegens vedtak fra 15.03.20.

6) Kommunestyret er opptatt av at vedtak som gjøres av Karasjok kommune er tilpasset den nasjonale veilederen til kommunene om tiltak karanteneregler, eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbrudd av Convid-19, og vedtaket er tilpasset veilederen til kommunene.