Massevaksinasjon Covid-19 - Melding om forsendelse i uke 1

I begynnelsen av 2021 vil vi starte med vaksinering for korona.

Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine til hele landet i løpet av uke 1, 2021.

Den første koronavaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Det skal gis 2 doser Comirnaty med minst 21 dagers intervall.

I den første leveringen, i uke 1, vil Karasjok Kommune motta 10 doser.  De 3 første ukene i 2021 vil vi motta vaksine til 1. dose. De påfølgende ukene vil vi motta vaksine til 1. + 2. dose.

I henhold til prioritert liste så vil de første ti doser bli gitt til beboere på sykehjemmet. Kommunen er klar til å ta imot vaksinen og starte vaksineringen i uke 1, under forutsetningen av at vaksineleveranser kommer som planlagt.

Det er kommet endring i prioriterte grupper, ny prioritering fastlagt av sentrale myndigheter er følgende:

  • Beboere i sykehjem
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.
  • Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med nær pasient kontakt

Kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.