Mistanke om smitte av covid-19

Oppdatering pr 26.06.21: Prøvesvar fra personen med mistanke om covid-19 er kommet, og var negativ. Dermed fortsatt ingen smitte i kommunen.

Ved grensepasseringen er det testet en person, hvor det er mistanke om smitte av Covid-19. Personen er symptomfri og er satt i isolasjon i påvente av svar på PCR test. Kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing (23.06.2021).