Næring, reindrift og landbruk

I kommunen jobber vi fortløpende med å være oppdatert på hvilke ordninger som stilles til disposisjon for næringslivet som er påvirket av krisen, og dette gjør vi i samarbeid med Sápmi Næringshage.

Kontaktperson (inntil 24.04) er Morten Ballari: morten@sapminh.no tlf.: 468 16 099 og Svein Sjøveian: svein@sapminh.no, tlf. 907 56 277.

Oppfølgingen av næringslivet i Karasjok

Koronasituasjonen: Informasjon til bønder fra fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Informasjon fra Fylkesmannen om beitekrisa i reindrifta