Oppdatering av covid-19 situasjonen i kommunen pr 28.5.21

  • Sykeavdelingen er fortsatt på rødt nivå, dvs stengt for besøkende og innført skjerpede smitteverntiltak. Tiltak opprettholdes til og med mandag 31.05.21, da det vil tas en ny vurdering.
  • Arrangementer til og med 30. mai, avlyses/utsettes
  • Skjenkestopp av alkohol på utesteder videreføres til og med søndag 30. mai.

Det tas en ny vurdering av disse tiltakene mandag 31. mai.

Barnehagene og skolen går over på grønt nivå fra og med mandag 31. mai.

Les mer om hva dette medfører her.

Grønt nivå betyr ikke slutt på smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • Det skal være god hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte

Generelle råd til befolkningen er:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Hold 1 meters avstand og unngå fysisk kontakt.
  • Minst en meter avstand er hovedregelen! (kontaktreduserende tiltak)