Orientering om korona - onsdag 11.03.2020

Alle de tiltak og vurderinger som blir gjort i forbindelse med koronasmitte blir gjort av smittevernlegen.  Han følger de råd og retningslinjer som kommer fra fylkesmannen og fra folkehelseinstituttet.  Det er viktig at kommunen følger de nasjonale retningslinjer.  

Alle avgjørelser blir tatt i samråd med arrangører og eventuelle arbeidsgivere.

Nasjonale myndigheter kommer fortløpende med oppdateringer på retningslinjene.

Kommunedirektøren har hatt kontakt med fylkesmannen om utviklingen av smitten og hva som bør gjøres av tiltak fra kommunens side. 
Det blir ikke anbefalt å stenge ned skoler eller barnehager, da det pr. i dag ikke er mistanke om smitte i Karasjok. Dette er i tråd med de anbefalinger som kommer i fra folkehelseinstituttet og smittevernlegen. Dette vil bli vurdert fortløpende.

I løpet av onsdagen har smittevernlegen fulgt opp det reisefølge som besøkte videregående skole den 10.03.2020.  Disse har nå forlatt Karasjok og er reist til sine respektive hjemsteder. Smittevernlegen har vært i kontakt med smittevernlegen i den kommunen eleven kom fra og orientert om hvilke tiltak som var gjennomført i Karasjok.

I løpet av dagen har arrangøren av Finnmarks løpet og smittevernlegen bestemt at konserten som var planlagt i morgen 12.03.2020 avlyses.  Dette er gjort for å unngå større ansamlinger av mennesker på et lite område.

Arrangøren av Duodjemarkanat som skulle være i Karasjok 21.03.2020 har sammen med smittevernlegen avlyst dette arrangementet.

Smittevernlegen har også vært i kontakt med Karasjok festivaler om påskearrangementene.  Her vil det bli vurdert om hele eller deler av påskefestivalen skal avlyses. Det er ikke tatt en beslutning om dette ennå, men vil bli vurdert i løpet av kort tid.

Smittevernlegen har vært i kontakt med regionale helsemyndigheter om hvordan rengjøring av videregående skole skal skje før denne kan åpnes igjen. Ingen avklaring ennå.

Kommunedirektøren har også vært i kontakt med Porsanger kommune om muligheten for samarbeid på noen fagområder, dersom dette skulle bli nødvendig.  Dette vil bli diskutert nærmere de nærmeste dagene/ukene.

Det vurderes fortløpende om idrettshallen og/eller svømmehallen skal stenges for å unngå smittespredning.  Dette vil være et tiltak som kan iverksettes ganske raskt.  Dette vil i så fall bli kunngjort.

Kriseledelsen har møte i morgen kl. 1400 hvor situasjonen vil bli diskutert.  Ny informasjon fra kommunen vil legges ut etter dette møtet.

Vi vil oppfordre innbyggerne til å begrense nærkontakt i en periode, spesielt de som er i risikogrupper. Dette er eldre personer over 65 år, personer som har kroniske sykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes, lungesykdommer kreft og høyt blodtrykk.
Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk fra folkehelseinstituttet

Håndvask
Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.  Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner
Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd
Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage. 

Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 

Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser , når det er mulig. 

Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten

Dette vil være et viktig bidrag for å unngå smittespredning.

Bruk folkehelseinstituttets hjemmeside dersom det er behov for mer informasjon

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/