Positive Covid-19 tester i Karasjok

En person i Karasjok har fått påvist Covid-19 ved en PCR test. Personen er isolert og kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.
Personen er smittet etter utenlandsreise.

I tillegg er det mistanke om smitte av Covid-19 etter positiv hurtigtest. Denne personen er også isolert i påvente av svar på PCR test. Kommunen har iverksatt smitteverntiltak og smittesporing.

Vi oppfordrer innbyggerne våre til å ha en lav terskel for testing ved symptomer.