Sist oppdatert kl 18:50 Stenging av skole og barnehage

Som følge av myndighetenes tiltak for å hindre smitte av Coronaviruset er barnehager og skolen stengt fra og med i morgen 13.3.20. Stenging gjelder til 26.3.20 i første omgang, men det kan forlenges. 

Oppdatert informasjon vil bli gitt fortløpende. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

Leder for barnehagene og rektor vil ta kontakt med aktuelle foreldre dette gjelder i løpet av kvelden.

Skolen er kun stengt for elever. Lærere og andre ansatte møter som vanlig på jobb fredag, fellesmøte kl 0900 for informasjon.

Ansatte i barnehagen møter opp til vanlig tid.