Situasjonsbilde covid-19 pr 23. desember 2021

Klikk for stort bildeOppdatering: Det er i dag kommet 1 positivt smittetilfelle. Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt. 

Helhetlig situasjonsbilde

 • I uke 50 var det en person bekreftet smittet med Covid-19 i kommunen, vedkommende er pr i dag sjekket ut av isolasjon. 
 • Det var ingen inneliggende personer i kommunale helseinstitusjoner med Covid-19.
 • Det som er utfordrende i kommunen er at vi har lite tilgang på personell;
  • Det er derfor hentet inn vikarer fra vikarbyrå til sykeavdelingen, omsorgsboligene og legestasjonen
 • Men det gode er at tjenestene i hjemmesykepleien og i institusjonen normaliserer seg nå etter det siste smitteutbruddet.
 • Vaksinering;
  • Det var koronavaksinering fredag 17.12.21 etter det blir det en pause med vaksinering til over nyttår. Neste vaksinering blir 04.01.22.
  • Vaksinering med 3. dose er påbegynt
  • Årets influensavaksinering er i hovedsak ferdigstilt, da de tre dagene med planlagt influensavaksinering er gjennomført.
 • Testing;
  • Kommunens testkapasitet er god. Teststasjonen er åpen fra kl. 09.30 – 11.30 mandag 20.12.21 til torsdag 23.12.21. Dette da siste sending med posten går kl. 12.00 23.12.21.
  • Vi har god tilgang på tester men har fått retningslinjer for utlevering av selvtester fra helsedirektoratet, som vi forholder oss til.
 • Smittesporing;
  • Kapasiteten er god, og kan økes ved behov.

Risikovurdering av foreliggende smitte

 • Kommunen lå i uke 50 på Lav risiko tilsvarende Scenario 1, som betyr;
  • Lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester

Tiltak

 • Kommunen lå i uke 50 på grunnleggende smittevern råd, som betyr;
  • Isolering og testing ved sykdom, hånd- og hostehygiene, vaksinasjon og nedjustert TISK

Beredskap

 • Kommunen har beredskap for scenario med nye virusvarianter, og skal kunne oppskalere kapasiteter av alle helsetjenester, TISK og vaksinere for 3. dose.
 • Det er jevnlige møter i kriseledelsen i kommunen.