Skole og barnehager

Her legges det fortløpende ut informasjon om korona situasjonen angående skole og barnehager.

SKUVLAÁLGIN vuossárga 27.04.20 1.-4. luohkáide, vahkut 18-19

SKOLESTART mandag 27.04.20 for 1.-4. klasse uke 18-19

  • Boahtin 27.04.2020 tiibmu 08.20 – 08.30 / Oppmøte 27.04.2020 fra kl 08.20-08.30.
  • Geahča dán skovis (PDF, 218 kB) man olgouvssa iešguđege luohkká geavaha! /Se hvilken inngangsdør som skal benyttes for hver enkel klasse, på dette skjemaet (PDF, 218 kB)!
  • Geahča oahpahusdirektoráhta dieđuid njoammuneastadeami hárrái. /Angående smittevern, se informasjon fra utdanningsdirektoratet, les mer HER!
  • Skuvlasáhttu manná nugo dábálaččat muhto geahčča DÁS sierra dieđu dan birra  / Skoleskyss går som vanlig, se HER på eget skriv om dette.
  • Duorastaga/Torsdag 30/4-20 váldá olles Vuođđoskuvla seastoáiggefriija (skuvlakonsearta)/har hele Grunnskolen avspasering (skolekonserten)

Skolen gir fortsatt de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn, og ungdomstrinnet 8.-10. trinn

Pr. idag har skolen et omsorgstilbud for elever fra 1. til 4. klasse og tilbudet er lokalisert på SFO.

Følg også med på grunnskolens hjemmeside for informasjon

Viktig informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april, les mer her!

Barnehagene:
 

Barnehagene åpner 27. april 2020

Informasjon til foreldre med barn i barnehagen

Kontaktinfo

Karasjok skole
E-post
Telefon 922 08 592
Mobil 922 03 716
Arnulf Soleng
Kommunalleder
E-post
Mobil 466 29 001