Smittesituasjon i Karasjok pr 20 november

Smitttetilfeller siden 1.11 76
Smittetilfeller under oppfølging 6
Smittetilfeller ute av isolasjon 69
Innlagt på sykehus/sykehjem 0
Nye smittetilfeller i dag 0
Uavklart testresultat 1