Smittesituasjon i Karasjok pr. 23. november

Klikk for stort bilde 

Smittetilfeller siden 01.11.21 82
Smittetilfeller under oppfølging 6
Smittetilfeller ute av isolasjon 76
Nye smittetilfeller i dag 1