Status pr 25.08.21 - smittesituasjon covid-19 i Karasjok

Under tredje testing ved videregående skole, tirsdag 24.08.21, er det ingen positive tester.

Status pr i dag er 2 personer i  isolasjon, og de har ikke utviklet koronasymptomer.