Status - smittesituasjon i Karasjok pr 23. august 2021

To personer er satt i isolasjon etter positive covid-19 tester i Karasjok. Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er kontaktet. Ingen personer er satt i karantene. 

Det er gjennomført omfattende testing i helga og alle tester pr i dag er negative. Det er ny testing på videregående skole tirsdag 24. august. 

Vi oppfordrer innbyggerne våre til å ha en lav terskel for testing ved symptomer.