Utlevering av selvtester

Prioritering og bruk av selvtester i kommunen

Selvtester skal brukes til følgende prioriterte grupper: 

- Personer med luftveissymptomer, også vaksinerte

- Uvaksinerte nærkontakter

- Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd (Se: Jevnlig testing på fhi.no)

Når skal selvtester ikke benyttes: 

Gratis selvtester fra kommunen skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgiver for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangement. 

Bruk av selvtester utenfor det kommunale testregimet:

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek eller i enkelte andre butikker. Testene må da betales av den enkelte. 

Før utlevering, skal man spørre om: 

- Status på symptomer

- Å få oppgitt kjent nærkontakt ved utdeling av selvtest(er)