Utlevering av selvtester

Grunnet begrenset tilgang til selvtester ber Helsedirektoratet kommunene om å prioritere hvilke grupper som får utdelt selvtester.

Kommunen har ikke plikt til å dele ut selvtester til de innreisende. De innreisende kan teste seg ved teststasjonen eller selv kjøpe selvtester på ulike dagligvare forretninger. 

Listen under viser hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge): 

Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. NB! For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun for fullvaksinerte!

Personer som har symptomer:

- Barn og unge (7 til 18 år)

- Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende

- Ansatte i helse- og omsorgstjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner

Annen Screening etter smittevernfaglig vurdering:

- Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk

- Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk

Innreise:

- Innreisetesting kan ikke nedprioriteres da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Listen under viser i hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

Annen Screening etter smittevernfaglig vurdering:

- Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk

- Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk

Ved symptomer:

- Alle med unntak av listen over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR test/hurtigtest ved teststasjonen. Dette bør være det siste som nedprioriteres.