Utvidelse av karanteneregler

16.03.20 ble karantenereglene utvidet, det er disse som gjelder per i dag.

VI OPPFORDRER ALLE SOM ER I KARANTENE TIL Å GJØRE SEG KJENT MED DE NYE BESTEMMELSENE. VI BER ALLE SOM ER I KARANTENE OM Å INNRETTE SEG ETTER DE NYE REGLENE. DERES INNSATS ER HELT AVGJØRENDE FOR Å HINDRE SMITTE.

Dette er reglene som gjelder for hjemmekarantene:

  • Skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
  • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Skal ikke ta offentlig transport.
  • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
  • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du hjemmeisolere deg så snart som mulig. Se råd til pasienter som isoleres i hjemmet her.

De som bor sammen med en person som er i hjemmekarantene, skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.